Alokasluokka

Tässä on esiteltynä kaikki rally-tokon alokasluokan kyltit. Kylttien yhteydessä on esitetty virallisen kilpailuohjeen mukaiset kylttiselosteet.

Huom. Videoilla on esitelty yksi tapa suorittaa kyltti oikein. Tämä tarkoittaa sitä, että muut tavat eivät ole automaattisesti väärin. Vaikka tehtävät ovat sääntöjen mukaisesti suoritettu, ne ilmentävät silti kyseisen koiran ja ohjaajan tapaa tehdä tehtävä. Monessa tehtävässä keskenään erilaisetkin suoritustavat voivat olla oikein.

”Ratasuoritus alkaa lähtötehtävältä. Ohjaaja seisoo suoritusalueella, koira istuu ohjaajan vasemmalla sivulla. Tuomari antaa lähtöluvan ohjaajan vastattua myöntävästi ”valmis”-kysymykseen. Ajanotto käynnistyy, kun koira tai ohjaaja ohittaa lähtötehtävän.
AVO-MES: Koira irrotetaan hihnasta ennen lähtölupaa.”
”Koirakko päättää ratasuorituksen kulkemalla maalitehtävän ohi edellisen tehtävän määräämällä vauhdilla ja seuraamispuolella. Ajanotto ja ratasuoritus loppuvat, kun koirakko on ohittanut maalitehtävän.
AVO-MES: Koira kytketään välittömästi maalitehtävän jälkeen.”
”Koirakko tekee yhdenaikaisesti 90 asteen tiiviin käännöksen oikealle
rintamasuuntansa säilyttäen.
ALO-MES: Tehtävää voidaan käyttää vauhdinmuutostehtävän jälkeen.”
”Koirakko tekee yhdenaikaisesti 90 asteen tiiviin käännöksen vasemmalle rintamasuuntansa säilyttäen.
ALO-MES: Tehtävää voidaan käyttää vauhdinmuutostehtävän jälkeen.”
”Koirakko tekee yhdenaikaisesti 270 asteen tiiviin käännöksen oikealle rintamasuuntansa säilyttäen.”
”Koirakko tekee yhdenaikaisesti 270 asteen tiiviin käännöksen vasemmalle rintamasuuntansa säilyttäen.”
”Koirakko tekee yhdenaikaisesti tiiviin täyskäännöksen oikealle rintamasuuntansa säilyttäen.”
”Koirakko tekee yhdenaikaisesti tiiviin täyskäännöksen vasemmalle rintamasuuntansa säilyttäen.”

”Koirakko tekee yhdenaikaisesti täyskäännöksen siten, että ohjaajan kääntyessä paikallaan vasemmalle, koira kiertää ulkokautta ohjaajan vasemmalle sivulle.”
”Koirakko tekee yhdenaikaisesti tiiviin 360 asteen käännöksen oikealle
rintamasuuntansa säilyttäen.”
”Koirakko tekee yhdenaikaisesti tiiviin 360 asteen käännöksen vasemmalle rintamasuuntansa säilyttäen.”
”Koirakko hidastaa selkeästi kulkunopeuttaan normaalista kävelyvaudista. Hidas nopeus jatkuu seuraavalle vauhdinmuutostehtävälle tai maaliin.”
”Koirakko nopeuttaa selkeästi kulkunopeuttaan normaalista kävelyvauhdista. Juokseminen jatkuu seuraavalle vauhdinmuutostehtävälle tai maaliin.”
”Koirakko palaa normaaliin kävelyvauhtiin. Normaali kulkunopeus jatkuu seuraavalle vauhdinmuutostehtävälle tai maaliin.”
”Ohjaaja ohittaa tehtäväkyltin ja ottaa sivuaskeleen suoraan oikealle koiran seuratessa rintamasuuntansa säilyttäen.
Ks. kilpailuohjeen kohta 3.7 Askeleet”
”Spiraalin merkit jäävät koirakon oikealle puolelle. Koirakko kiertää ensimmäiseksi kaikki kolme merkkiä, sitten kaksi lähintä ja viimeiseksi lähimmän. Merkkien välit ovat 1,5-2 m. Ensimmäisen merkin etäisyys tehtäväkylttiin on vähintään 1,5 m tai merkin on oltava kiinni tehtäväkyltissä.
ALO-MES: Tehtävää voidaan käyttää vauhdinmuutostehtävän jälkeen.”
”Spiraalin merkit jäävät koirakon vasemmalle puolelle. Koirakko kiertää ensimmäiseksi kaikki kolme merkkiä, sitten kaksi lähintä ja viimeiseksi lähimmän. Merkkien välit ovat 1,5-2 m. Ensimmäisen merkin etäisyys tehtäväkylttiin on vähintään 1,5 m tai merkin on oltava kiinni tehtäväkyltissä.
ALO-MES: Tehtävää voidaan käyttää vauhdinmuutostehtävän jälkeen.”
”Pujottelu aloitetaan aina ensimmäisen merkin oikealta puolelta. Merkkejä on tehtävässä neljä. Merkkien välit ovat 1,5-2 m. Ensimmäisen merkin etäisyys tehtäväkylttiin on vähintään 1,5 m tai merkin on oltava kiinni tehtäväkyltissä.
Voittaja- ja mestariluokassa voidaan merkkien sijaan käyttää henkilöitä.
ALO-MES: Tehtävää voidaan käyttää vauhdinmuutostehtävän jälkeen.”
”Pujottelu aloitetaan aina ensimmäisen merkin oikealta puolelta. Merkkejä on tehtävässä neljä. Merkkien välit ovat 1,5-2 m. Ensimmäisen merkin etäisyys tehtäväkylttiin on vähintään 1,5 m tai merkin on oltava kiinni tehtäväkyltistä.
Voittaja- ja mestariluokassa voidaan merkkien sijaan käyttää henkilöitä.
ALO-MES: Tehtävää voidaan käyttää vauhdinmuutostehtävän jälkeen.”
”Ohjaajan pysähtyessä koira ohjataan ohjaajan eteen istumaan kuono ohjaajaan päin.
Koira ohjataan oikealta ohjaajan takakautta ohjaajan vasemmalle sivulle.”
”Ohjaajan pysähtyessä koira ohjataan ohjaajan eteen istumaan kuono ohjaajaan päin. Koira ohjataan vasemmalta ulkokautta ohjaajan vasemmalle sivulle.”
”Ohjaajan pysähtyessä koira ohjataan ohjaajan eteen istumaan kuono ohjaajaan päin. Koira ohjataan oikealta ohjaajan takakautta ohjaajan vasemmalle sivulle istumaan.”
”Ohjaajan pysähtyessä koira ohjataan ohjaajan eteen istumaan kuono ohjaajaan päin. Koira ohjataan vasemmalta ulkokautta ohjaajan vasemmalle sivulle istumaan.”
”Ohjaaja pysähtyy, koira istuu sivulle. Ohjaajan liikkuessa eteenpäin koira seuraa mukana. Ohjaaja astuu yhden askeleen eteenpäin ja pysähtyy, sitten kaksi askelta ja pysähtyy, lopuksi kolme askelta ja pysähtyy. Ohjaajan pysähtyessä koira istuu sivulle.”
”Ohjaaja pysähtyy, koira istuu sivulle. Ohjaajan liikkuessa eteenpäin koira seuraa mukana. Ohjaaja astuu yhden askeleen eteenpäin ja pysähtyy, koira seisoo ohjaajan sivulla. Ohjaaja ottaa kaksi askelta ja pysähtyy, koira istuu ohjaajan sivulle. Lopuksi ohjaaja ottaa kolme askelta ja pysähtyy, koira ohjataan makuuasentoon ohjaajan sivulle. Koiran on lähdettävä tehtävältä suoraan makuuasennosta.”
”Ohjaajan pysähtyessä koira ohjataan ohjaajan eteen istumaan kuono ohjaajaan päin. Ohjaaja peruuttaa yhden askeleen ja pysähtyy, sitten kaksi askelta ja pysähtyy, lopuksi kolme askelta ja pysähtyy. Koira kulkee mukana ja ohjaajan pysähtyessä istuu ohjaajan eteen. Lopuksi koira palaa ohjaajan sivulle.”
”Ohjaaja pysähtyy, koira istuu sivulle. Koirakko lähtee etenemään seuraavalle tehtävälle selkeästi normaalia kävelyvauhtia nopeampaa kulkunopeutta. Juokseminen jatkuu seuraavalle vauhdinmuutostehtävälle tai maaliin.”
”Ohjaaja pysähtyy, koira istuu sivulle. Koiran istuessa paikallaan ohjaaja kiertää etukautta koiran ympäri pysähtyen lopuksi koiran viereen.”
”Ohjaaja pysähtyy, koira istuu sivulle. Koira ohjataan makuuasentoon. Koiran on lähdettävä tehtävältä suoraan makuuasennosta.”
”Ohjaajan pysähtyessä koira ohjataan suoraan liikkeestä makuuasentoon. Koiran on lähdettävä tehtävältä suoraan makuuasennosta.”
”Ohjaaja pysähtyy, koira istuu sivulle. Koira ohjataan makuuasentoon. Koiran maatessa paikallaan ohjaaja kiertää etukautta koiran ympäri pysähtyen lopuksi koiran viereen. Koiran on lähdettävä tehtävältä suoraan makuuasennosta.”
”Ohjaaja pysähtyy, koira istuu sivulle.”
”Koirakko kiertää kahdeksikon kahden merkin ympäri tuomarin määräämällä tavalla.
Merkkien etäisyys toisistaan on 1,5 – 2 m.”
”Ohjaajan pysähtyessä koira ohjataan kiertämään ohjaajan ympäri myötäpäivään. Koira ei saa pysähtyä tehtävän aikana. Kierron jälkeen koira jatkaa seuraamista ohjaajan vasemmalla sivulla.”